Timmer pris

Här kan du ta del av aktuella virkespriser. Du kan också kontakta din lokala virkesköpare. Här hittar du Holmens prislistor för virke i olika skogsklasser. Mellanskog förhandlar med industrier inom vårt område för att åstadkomma så bra priser på virke som möjligt till våra medlemmar. Få högsta möjliga ekonomiska avkastning från din skog.

När du levererar till Södra får du både ett marknadsmässigt pris för ditt virke enligt våra gällande . Nedan finner du information om och nedladdning av BillerudKorsnäs timmer- och massavedsprislistor. Vi använder oss av timmerprislistor som prisräknas i . Ett urval av mycket bra produkter till förmånliga priser. Mellanskog höjer priset på massaved i Hälsingland med kronor per kubikmeter fast under bark.

Historiskt stora industrisatsningar och ett . Efter Södras och Mellanskogs sänkningar har nu även Holmen, Stora Enso och Sveaskog sänkt sina priser i de listor som publiceras öppet på . Avgörande för virkespriset är en sund konkurrens på virkesmarknaden och stabil avsättning för virket i lönsamma industrier. Pris avser vrak ingående i levererat sågtimmer. Timmer av tall och gran särsorteras om inte annat överens- kommits. Frågan är att folk frågar mig, vad blir det för avverknings pris.

För jag har bara försökt få upp pris per fub i timmer å sådant.

Sysselsättning i skogsbruket Produktion av skogsplantor Lager av timmer, massave flis Priser Återväxternas kvalitet Fastighets- och ägarstruktur . Här finns aktuella virkespriser för avverkningsuppdrag och leveransvirke för dig som vill sälja virke till SCA. SCA ett gemensamt m3fub pris för tall och. Skogsägare erbjuds priser på upp till 6kronor per kubikmeter i södra Sverige, men redan i höst kan de priserna komma att stiga ytterligare. Många olika faktorer påverkar virkespriset och avverkningskostnaden.

I grova drag ges högst netto på grov fin barrskog nära bra utfartsvägar. Vi är specialister på olika dimensioner av sågat timmer. Med fräst timmer lägger man all energi på knutningen.

Efterfrågan på sågade trävaror är stor och för att säkra god tillgång på timmer har sågverken gått med på en rekordstor höjning av timmerpriserna i höst, skriver . VTL jämför priser åt Västerbottens-Kuriren. I dagens Västerbottens-Kuriren redogör tidningen med hjälp av VTL för aktuella virkespriser.