Torpargrund konstruktion

I äldre tider kallades krypgrunder ofta torpargrunder. Det är elementhustillverkarna som vill använda denna typ av grundläggning. Bra konstruktion har t ex cm Leca, finns exempel på helt fyllda krypgrunder.

Konstruktionen blir mycket stabil och är byggd för att undvika det som krypgrunder är. Konstruktion torpargrund – ritning för krypgrunden. Den här konstruktionen har använts under lång tid och kallades tidigare ”torpargrund”. Dock skiljer sig dagens krypgrund på några punkter väsentligt från den . En uteluftsventilerad krypgrund är en grundkonstruktion med ett fribärande värmeisolerat bjälklag, där utrymmet mellan marken och . En krypgrund innebär att huset inklusive bottenbjälklag vilar på grundmurar en bit ovanför markytan. En av faktorerna till att en äldre torpargrund i regel klarar sig bättre från mögel än en modern krypgrund är konstruktionen av golvbjälklaget vilket inbegriper bl.

Torpargrund i nybyggda hus är inte detsamma som traditionell. Det vi i nybyggda hus kallar torpargrund har funktionsmässigt ingenting.