Betong kvalitet

Betong delas in i olika hållfasthetsklasser(se nedan). Första värdet står för lägsta hållfasthetsvärde på cylindrar o andra värdet på kuber i respektive klass i MPa. Vi har gjort kalkylatorer och har många tips kring gjutning av betong.

Ska du gjuta en vanlig villaplatta så brukar cellplast av kvalitet s100 . Du bestämmer tillsammans med entreprenören eller dina medhjälpare vilken betongkvalitet som ska användas. Vad jag måste veta är vilken betongkvalitet jag skall andvända. Supergrunds kantelement ,10cm betong mittpå ,40cm kantbalk ,300mm . Till en gjuten garageplatta bör du använda en något högre betongkvalitet än den som används till husplattor.

Platsgjuten betong har under decennier varit, och är fortsatt idag, den mest. Generellt gäller att större ballast (stenstorlek) bl. Avgörande för betongens kvalitet är hur porös den är.

Mellan och procent av härdad betong består av hålrum; ju högre kvalitet hos betongen desto mindre . Veinge Betong AB tillverkar fabriksbetong i tillverkningsklass dvs den högsta klassen.