Gårdsgrus 4 8

Gårdsgrus kan hämtas på släp alternativt levereras direkt hem till dig i lösvikt . Produktbilderna är endast för att ge en allmän uppfattning och . Grus är ett stenmaterial där kornstorleken vanligast är mellan mm och cm.

Naturgrus och singel är naturligt rundade stenar som bryts i. Fraktionerna är sorterade inom vissa spann (2- 4- 16-3 32-6 osv). Makadam i fraktionen 4-mm används på grusgångar och till dekoration. Kan levereras i ren granit (grå) eller blandning . Prislista på vad vårt grus makadam singel sand bärlager leksand matgjord stenmjöl dräneringsgrus. Vi tillhandahåller Grus- och Singelprodukter.

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med grus i Stockholm.

Stolektsintervallet och bristen på finmaterial ger en dränerande effekt med mindre känslighet för frost och tjäle. Skulle det funka att bara lägga ett cm lager 4-gångsingel direkt på . Grus för fyllning av rörgravar och mot husgrunder, bra underlag för läggning av. Natursingel i två sorteringar 4-mm och 8-mm, används till grusgångar.

Fin skyddsfyllning till ledningsbäd skyddsfyllning för vatten och avloppsrör. Fyllnadsgrus, Uppbyggnad av vägar, planer, hårda ytor. Gårdsgrus, – 1 Till grusgångar, .

För att bespara dig arbete, tid och pengar är det av högsta vikt att du väljer rätt material. Singel 8-eller ”gårdsgrus” som det kallas används till grusgångar i. Bergkross där större delen av kornen ligger mellan 4-mm. Ett grusmaterial avsett att blanda med singel och cement till betong.