Skumisolering av golv

Det är vid de tillfällen utrymmena i golv och väggar är så små att inte ens mineralullen räcker till. Vi använder då TTC-isolering, vilken är den enda isoleringen . Jag är inte så pigg på att för tillfället riva upp golvet och isolera om.

Byta ut hyvelspån som isolering i innergolv? CachadLiknandeI golven däremot lät jag skumspruta. Nu öppnade jag inte golven på någon större yta.

Det borde ha givit en mera kompakt och tjockare isolering. Vid tilläggsisolering av golv och väggar när dessa redan är igensatta är Polyuretanskum en bra isoleringsmetod. Den sprutas i skumform in i väggar och golv, för att ersätta ihopsjunken isolering och den isolerar effektivt och tätar dessutom allt drag.

Den billigaste energin är den som inte går åt.

Därför bör man se om sitt hus och åtgärda värmeläckagen. Författare Ämne: Isolering av kallt golv (läst 468gånger). Har man då i krypgrun under golven, i golvbjälklaget blåst på spraysiolering skapas det något som kan jämföras med enstegstätad fasa vari . Att isolera golvet ger dig två fördelar: Du kan spara energi och så ger det golvkomfort. Isolering och isoleringslösningar från ISOVER.

Vi har utfört isolering med polyuretan sedan 1981. Vi isolerar också golv, väggar och tak i bostadshus.