Unidrain tätskikt

Observera att det är olika materialkrav på tätskiktet beroende på hur golvbjälklaget och väggen är konstruerade, massivkonstruktion eller skivkonstruktion. Godkända kombinationer av tätskikt och väggnära golvbrunn listas i tabell nedan. Monteringsanvisning tätskikt Mapei – Unidrain hörnbrunn.

Denna montering kräver att golvbrunn och tätskikt är provade och . Tätskiktsystem WetStop Rollat och Rollat, visas här med Unidrain 1002. Denna golvbrunnsguide gäller endast för Unidrain brunnar med väggfläns där. Tec Tätskikts primer enligt gällande anvisning för Tec Dispersions tätskikt. Väggnära Unidrain-brunn godkänd med Webers tätskikt.

Nu har Weber branschgodkännande på lätta och tunga konstruktioner med Tec . Tätning av Unidrain golvränna med ARDEX folie.

För frågor gällande applicering av tätskiktet,. Väggnära golvbrunnar Unidrain – Alfix folie system. Reglerna beskriver hur kombinationen av golvbrunn och tätskikt skall provas.

Tätskiktsystem SCHÖNOX Folie, visas här med Unidrain 1004. Monteringsvejledning – unidrain Linjeafløb model 10. Tätskiktsystem SCHÖNOX Folie och visas här med Unidrain 1004. Arbetsbeskrivningar och instruktioner för användning av Bostikprodukter. Nedanstående tätskikt är enligt gällande branschregler systemgodkända med unidrain.

Hur ska tätskiktsanslutningen utföras i en JAFO-golvbrunn, är det ok om tätskiktet sticker fram under klämringen? Kerakoll Monteringsanvisning för vattentät anslutning på sugande underlag av tätskikt till.